|

ჩვენ შესახებ

კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი დაფუძნდა 2009 წელს

ვრცლად

დაგვიკავშირდით

ექსპერტების ცოდნა და გამოცდილება, მაღალკვალიფიციური კვლევებისა და საკონსულტაციო საქმიანობის განსახორციელებლად

დაგვიკავშირდით

საქმიანობის არეალი

კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის კვლევითი აქტივობები ფოკუსირებულია ცხრა კვლევით არეალში, რომლებიც თავმოყრილია ოთხ მთავარ კვლევით პროგრამაში.

გაიგეთ მეტი
საქმიანობის არეალი

მაკროეკონომიკური ანალიზი

  • მონეტარული და გაცვლითი კურსის პოლიტიკა, ფინანსური ბაზრებისა და საბანკო სექტორის განვითარება
  • ეროვნული ეკონომიკის მონიტორინგი და მოკლევადიანი პროგნოზების მომზადება

სტრუქტურული რეფორმები

  • საჯარო სექტორის რეფორმა
  • მცირე და საშუალო ბიზნესის რეფორმა
  • ენერგეტიკისა და სოფლის მეურნეობის რეფორმა

საჯარო სექტორი

  • ფისკალური პოლიტიკა
  • რეგიონული პოლიტიკა
  • სოციალური პოლიტიკა

ასოცირების შეთანხმების მონიტორინგი

  • DCFTA იმპლემენტაცია

სიახლეები