|

პროექტები

მთავარი / პუბლიკაციები / კვლევები

გაეცანით ჩვენს პუბლიკაციებს

კვლევები

3

ნაძალადევის რაიონში მაცხოვრებელი ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემები და ქ. თბილისის ბიუჯეტში მათი ასახვის ტენდენციების შეფასება (2014)

დეტალების ნახვა